แบบฟอมร์สำหรับคู่บ่าว-สาวที่สนใจจองวงดนตรี Bangkok Philharmonic

Remark: require field.
Detail for Wedding Ceremony ( รายละเอียดของงาน )
What kind of your propose? (ประเภทงาน) อื่นๆ โปรดระบุ :
Style :
(ลักษณะงาน)
ค็อกเทล   บุฟเฟ่   โต๊ะจีน อื่นๆ โปรดระบุ :
How many guest?
(จำนวนแขก)
คน
Date :
(วันงาน)
- -
Time :
(เวลา)
Place :
(สถานที่จัดงาน)
  กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
Musical style and size for ensamble ( รูปแบบวงดนตรี )
แนวดนตรีที่ชอบ : Classic  Pop jazz Latin Dance Chinese all style
คำอธิบายเพิ่มเติม :
รูปแบบวงดนตรี :
เครื่องดนตรีที่ชอบ :
String Instrument Violin Viola Cello Double Bass Harp Guzheng
Woodwind Instrument Piccolo Flute Clarinet Oboe Bassoon Saxophone
Brass Instrument Trumpet Trombone Horn Tuba
Rythm Section Guitar Electric Guitar Electric Bass Piano
Percussion Jazz Drum Conga Bongo Timpani
เครื่องดนตรีอื่นๆ โปรดระบุ ::
Contact address for bride & groom or contact person ( ที่อยู่สำหรับติดต่อกับเจ้าของงาน )
Couple name/Company name Company : Bride & Groom :
Contact name :
E-mail :
Tel. :
Other :
How do you know about us? : :